Veilig klimaat

Muziekvereniging Semper Crescendo Reek hecht veel waarde aan een sociaal veilig klimaat en een goede sfeer binnen onze vereniging, waar naast muziek op alle niveaus, ook ruimte is voor sociale contacten en gezelligheid. Onze leden moeten zich thuis voelen bij de vereniging en om dat zo te houden willen we aandacht schenken aan dit moeilijke onderwerp.
Het NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opgesteld die van belang zijn voor iedereen die aan sport/cultuur doet. Informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF. Het bestuur heeft die regels vertaald in gedragscode met meldportocol voor leden en 4 vertrouwenscontactpersonen voor Reekse verenigingen.