Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging Semper Crescendo is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf personen.

Raoul van den BoschVoorzitter
Ingrid RuijsSecretaris
Gerard OpsteegPenningmeester 
Jonathan van CasterenActief lid 
Dianne Verstegen
Actief lid 


Deze bestuursleden houden zich onder meer bezig met het bewaken van de visie en missie. Verder bepalen zij het beleid en geven hier uitvoering aan. Ook het aanbod van muzieklessen, zowel individueel als gezamenlijk en het bijbehorende opleidingsorkest valt onder het bestuur. Tevens onderhouden zij contact met diverse commissies die bepaalde taken op zich nemen. Het organiseren van activiteiten komt voor een groot deel voor rekening van het bestuur. Hierbij is hun taak het laten horen van muziek. Een vereniging kan uiteraard niet zonder financiën, ook de externe contacten en de organisatie van de jaarvergaderingen liggen bij het bestuur.

Muziekvereniging Semper Crescendo Reek is lid van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden.