Muziekvereniging Reek

Muziekonderwijs en samen muziek maken, daar draait het om bij Harmonie Semper Crescendo Reek. De muziekvereniging werkt vanuit de visie dat de beleving van en het plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder individu, zowel jong als oud.

Onze Missie

Harmonie Semper Crescendo Reek biedt ieder kind vanaf 7 jaar, ongeacht opleidingsniveau, de kans om muziek te (leren) maken. Leerlingen kiezen een eigen traject, dat past bij hun interesses, mogelijkheden en inzet. Onze docenten hebben een adviserende rol en kiezen een passende, doorlopende leerlijn voor elke leerling. Het aanbod van de Reekse harmonie is aantrekkelijk en bereikbaar voor bijna alle doelgroepen. Met ‘het leren’ van muziek maken als start, stimuleert Semper Crescendo haar leerlingen om gezamenlijk muziek te maken (De Harmonie!).
Harmonie Semper Crescendo werkt aan een klantvriendelijke vereniging, waarbij veel waarde wordt gehecht aan interne verbindingen en netwerken. Saamhorigheid en clubgevoel zijn speerpunten in ons beleid. De harmonie richt zich zowel op beginners als op de verdere (vervolg)ontwikkeling van gevorderden en talenten.

Onze Visie

De visie van Harmonie Semper Crescendo is gericht op het ontwikkelen van het muzikale talent van ieder individu (kinderen vanaf 7 jaar, jongeren en volwassenen) in de regio van de gemeente Landerd. Het talent van een student wordt door onze docenten gestimuleerd, zowel tijdens individuele als tijdens gezamenlijke muzieklessen. Het aanbod van Semper Crescendo is vernieuwend. Het doel is om leerlingen via het studieorkest door te laten stromen naar de harmonie, zodat ze daar samen muziek kunnen maken en van zich kunnen laten horen.

Ons Doel

De Reekse muziekvereniging wil graag een zo hoog mogelijk peil bereiken op het gebied van de amateurmuziek. Daarnaast is Semper Crescendo vaak aanwezig bij muzikale en culturele manifestaties met een aansprekend repertoire voor het publiek. Onze vereniging functioneert in Reek en richt zich op activiteiten in het eigen dorp en de gemeente Landerd. Hierbij kunnen de lokale verenigingen een beroep doen op muzikale ondersteuning. Ook het verzorgen van serenades behoort tot de activiteiten. De harmonie ontplooit zichzelf door regelmatig deel te nemen aan (uitwisselings)concerten, concoursen en wedstrijden. Van het allerhoogste belang is dat alle leden plezier beleven in het samen muziek maken.